LATIHAN TANAMAN HIASAN
KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN SATU
A. Alatan Kerja
 • Namakan alatan kerja yang ditunjukkan dibawah.
 • 1.
  2.
  ........................................................ .......................................................
  3.
  4.
  ........................................................ .......................................................
  5.
  ........................................................
  B. Bahan kerja tanaman hiasan
  1.
  2.
  3.
  ........................................................ ........................................................ ........................................................
  4.
  5.
  ........................................................ .......................................................
  6.
  7.
  ........................................................ .......................................................