UJIAN TOPIKAL TINGKATAN SATU
TANAMAN HIASAN

Nama : ..................................................

Ting : .........................

A. Pilih jawapan yang paling tepat dan bulatkan.  
1 Tanaman berikut boleh dibiakan dengan menggunakan keatan batang
 
 1. buluh cina
 2. paku pakis
 3. bunga kertas
 4. lidah buaya
2 Alatan yang ditunjukkan di bawah digunakan untuk
   
 
 1. Mengembur tanah
 2. Menggaul tanah
 3. Menggali lubang
 4. menebuk lubang saliran
3 Apabila menyediakan keratan batang keras, daun-daun perlulah dibuang untuk
 
 1. mengurankan kadar fotosintisis
 2. mempercepatkan pertumbuhan akar
 3. mengelakan kadar sejatan air yang cepat
 4. mengelakkan daripada serangan serangga perosak
4 Berdasarkan nisbah medium semaian J.I.P, tanah loam, bahan organik dan pasir sungai hendaklan dicampur dengan nisbah
 
 1. 2 : 1 : 1
 2. 2 : 3 : 4
 3. 5 : 3 : 2
 4. 7 : 3 : 2
5 Apakah tujuan pasir sungai dicampuirkan dalam medium semaian ?
 
 1. Membaiki pengudaraan dan saliran
 2. Memudahkan pertumbuhan akar keratan tanaman
 3. Mengurang kecederaan batang semasa kerja semaian
 4. Menyediakan nutrien yang mencukupi untuk proses pengakaran
6 Selepas anak pokok dipindahkan ke pasu, medium hendaklah dipadatkan. Langkah ini bertujuan
 
 1. akar dapat bersentuhan dengan medium
 2. medium dapat diisi dengan banyak
 3. mediam dapat menahan air siraman
 4. mengelakkan pasu daripada terbalik
7 Aktiviti merumput adalah satu daripada langkah penjagaan tanaman. Rumput rumpai perlu dibuang supaya
 
 1. air siraman dapat terus masuk ke dalam medium
 2. tanaman mendapat nutrien yang secukupnya.
 3. dapat membaiki saliran dan pengudaraan medium
 4. mempercepatkan pertumbuhan tunas-tunas baru
8 Antara berikut, cara yang manakah paling sesuai untuk aktiviti membuang rumput di dalam tapak semaian?
 
 1. menggunakan sudip tangan
 2. Mencabut dengan tangan
 3. memotong dengan sketuar
 4. menyembur racun rumpai
9 Antara berikut manakah langkah yang tidak benar berkaitan aktiviti menyemai keratan batang/
 
 1. Celupkan hujung keratan ke dalam horman pengakaran
 2. Gaulkan nisbah medium semaian 3 : 2 : 1
 3. Buat lubang dan tanam keratan batang  dengan jarak yang sesuai di dalam tapak semaian
 4. Padatkan tanah dan dedahkan tapak semaian kepada panas matahari
10 Di antara berikut manakah kelebihan menggunakan baja organik berbanding baja kimia?
 
 1. Kelihatan menarik dan tidak berbau busuk
 2. Dapat membaiki tekstur medium dan mengekalkan kelembapan medium
 3. Sukar dibeli
 4. tidak menggalakkan pembiakan rumput rumpai
B. Namakan aktiviti yang ditunjukkan di bawah
 

1 ........................................................
 

3 ........................................................
 

2 ......................................................
 

4 .....................................................
C. Namakan alatan yang ditunjukkan di bawah.
 

1 ........................................................
 

1 ......................................................

Disediakan Oleh:
En. Muhammad Khairi. 2008