LATIHAN KERJA PAIP ASAS 05

A. Namakan jenis penyambung yang ditunjukkan di bawah dan terangkan dengan ringkas kegunaannya
1. ..................................... 2. .....................................
 • Digunakan ........................................

  ................................

 • Digunakan untuk .....................................

  ................................

3. ............................ 4. .................................
 • Digunakan untuk ......................................

  ............................................

 • Digunakan untuk ......................................

  ...........................................

B. Namakan bahan kerja paip yang ditunjukkan di bawah
1. ............................

2. .......................................

 • Digunakan untuk ....................................

  ..............................................

 • Digunakan untuk .....................................

  ............................................

C. Namakan bahan-bahan penyambung paip BG yang dilabelkan di bawah

A ...................................................   E ...................................................
B ...................................................   F ...................................................
C ...................................................   G ...................................................
D ...................................................