LATIHAN KERJA PAIP ASAS 03

Nama :

A. Namakan jenis penyambung berikut dan nyatakan kegunaannya
1 ........................... 2 ...........................
Digunakan untuk : 

Digunakan untuk :


 

3 ...........................

4 ...........................

Digunakan untuk : 

Digunakan untuk : 

5 ...........................

6 ...........................

Digunakan untuk : 

Digunakan untuk : 

7 ...........................

8 ...........................

Digunakan untuk : 

Digunakan untuk : 

9 ...........................  10 ........................... 
Digunakan untuk : 

Digunakan untuk :