LATIHAN KERJA PAIP ASAS 02

Nama : ..................................................... Tingkatan: ...................
A. Labelkan bagi tiap-tiap gambarajah berikut:

Fungsi tangki simpanan air ialah

..........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

 1. ..................................................

 2. .................................................

 3. .................................................

 4. .................................................

 5. .................................................

 6. .................................................

 7. .................................................

 8. .................................................

 9. .................................................


Fungsi tangki simbah ialah

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

 1. .................................................

 2. .................................................

 3. .................................................

 4. .................................................

 5. .................................................

 6. .................................................

 7. .................................................

 8. .................................................

B. Namakan dua jenis tangki simbah :

I. ...............................................

 II. .......................................