LATIHAN KERJA PAIP ASAS
 

Nama :

 

Namakan alatan  dan padankan kegunaan alatan tangan yang berikut

Alatan

Kegunaan

1.

..............................................................................
Memotong batang paip dengan memusingkan tangkat pemulas
2.

..............................................................................
Membuka dan mengetatatkan nat dan pili
3.

..............................................................................
Mengapit paip semasa kerja pemasangan
4.

..............................................................................
Memotong paip besi bergalvani, paip PVC dan paip poli
5.

..............................................................................
Membuang gerigis dan tepi tajam pada bahagian dalam paip
6.

..............................................................................
Memegang objek bulat
 Hak Cipta Terpelihara 2006